Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme s tou druhou je v našich silách něco udělat.

V JEDEN DEN - PO CELÉ ČR - DĚTI POMÁHAJÍ DĚTEM 7.ROČNÍK - SNĚHULÁCI 2019 CHCI SE ZAPOJIT
Sněhuláci
AKTUÁLNĚ PŘIHLÁŠENO 139 STAVITELŮ / ŠKOL, FIREM A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
LOŇSKÝ ROK: 190 STAVITELŮ

Pro žáky a pro veřejnost

a) JSEM ŽÁKEM ŠKOLY A CHTĚL BYCH, ABY SE MÁ ŠKOLA PŘIPOJILA

- seznam se na našich webových stránkách s informacemi o akci

- motivuj své spolužáky, aby chtěli stavět sněhuláky také

- oslovte některého ze svých učitelů, aby se stal patronem akce za vaši školu a školu přihlásil, odkažte jej na webové stránky www.snehulaciproafriku.cz 

- zapojte se třeba také do samotné organizace akce na vaší škole – pomozte učiteli oslovit jiné třídy, ostatní kantory, v průběhu stavění pomozte se zapisováním stavitelů, focením…

- v případě jakýchkoli dotazů, potřeby pomoci s přesvědčením učitele…. pište na bohmova@ghrabuvka.cz  Ráda vám pomůžu, oslovím vašeho učitele telefonicky, vysvětlím vše potřebné, na Slovensku oslovujte maria.mihcnova21@gmail.com

- nebojte se zapojit, není to nic náročného, zažijete spoustu legrace a přitom pomůžete jiným dětem

- pojďte do akce s námi, vaše škola nemusí být jen místem, kde se pouze sedí v lavicích. Můžete ji oživit adrenalinovým čekáním na sníh, společným stavěním sněhuláků a  pomocí africkým dětem.

b) JSEM RODIČEM ČI JINÝM PŘÍBUZNÝM ŽÁKA A CHTĚL/A BYCH, ABY SE JEHO ŠKOLA PŘIPOJILA

- obraťte se na třídního učitele žáka, seznamte jej s existencí akce

- odkažte jej na naše webové stránky www.snehulaciproafriku.cz

- domluvte se s učitelem i na případné pomoci s organizací akce

- oslovte třeba také další rodiče, aby se do akce buď přímo zapojili (stavět mohou i rodiče), nebo podpořili váš návrh na zapojení školy do projektu

- v případě jakýchkoli dotazů, komplikací, neochotě školy zapojit se, pište na bohmova@ghrabuvka.cz, na Slovensku na maria.mihcnova21@gmail.com.  Ráda vám s oslovením školy pomohu.

 
 

Sněhuláky pro Afriku organizuje Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, p.o. a Kola pro Afriku, o.p.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI AKCE

partner akcepartner akcepartner akcepartner akcepartner akcepartner akce